Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha 

Cvičitel Nordic Walkingu  Masér  Cvičitel lyžování 

Nabídka rekvalifikačních kurzů

Obecné informace pro zájemce

V tomto pololetí otvíráme tyto rekvalifikační kurzy:

Dále nabízíme vzdělávací semináře:

organizujeme tyto další akce:

Informace o organizaci a průběhu výuky