Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha 

Cvičitel Nordic Walkingu  Masér  Cvičitel lyžování 

Rekvalifikace = nový profesní start

Co to je REKVALIFIKACE ?

Obecně je rekvalifikace profesní změna, tedy získání vyšší nebo nové kvalifikace. Naučíte se novou odbornost. Svoji novou činnost budete ovládat kvalitně, nejen teoreticky, ale hlavně prakticky.


Proč REKVALIFIKACE ?

REKVALIFIKACE je změna a změna je život !!

„Pamatujte, že každá změna, která může být k lepšímu, stojí za pokus“
Začít nově, jinak, to lze v podstatě kdykoli, potřebujete jen Vaše důkladné a uvážené rozhodnutí

Do rekvalifikačních kurzů dochází lidé různých profesí, odlišného vzdělání i věku, tak jako například:

30ti letý prodavač koberců má ambice být výborným sportovním masérem, stejně jako
40ti letá paní s výučním listem pánské krejčové
20ti letý VŠ student má rád lyžování a hory; přihlásil se do kurzu pro lyžařské instruktory
renomovaná fyzioterapeutka středního věku se dvěma vysokoškolskými diplomy si průběžně rozšiřuje své znalosti a odbornost o nové trendy; mimo jiné i o ty, které přináší Nordic Walking


Na počátku je vždy Vaše vlastní rozhodnutí. S těmi dalšími kroky Vám rádi pomůžeme.


Vystavení osvědčení o rekvalifikaci

Osvědčení o rekvalifikaci získá každý účastník rekvalifikačního programu, který splnil všechny povinnosti vyplývající z osnov daného rekvalifikačního programu:

Vystavení živnostenského listu

Vystavení živnostenského listu je možné na základě úspěšného absolvování rekvalifikačního programu. Žadatel, dle platných právních předpisů, potřebuje k žádosti o jeho vystavení následující:

V případě absolventů našich akreditovaných rekvalifikačních programů není ze strany ŽÚ požadavek na tzv. „Odborného garanta“ , který by po dobu jednoho až tří let zaštiťoval jeho činnost.