Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha 

Cvičitel Nordic Walkingu  Masér  Cvičitel lyžování 

Pedagogický sbor lektorů

MUDr. Ivana Hochmutová, abs. FVL UK

hochmutova.jpg, 4 kB

Bc. Petra Bártlová-Hrůšová, abs. PF-JČU

hruskova.jpg, 4 kB

PaedDr. Mirka Tužová, abs. FTVS UK

Ing., Bc. Alena Lorencová

Alena Lorencová

Majda Bartošíková

Majda Bartošíková

PaedDr. Hynek Hlaváček, abs. Ped.F UK

hlavacek.jpg, 3 kB

PaedDr. Jan Štěpánek, abs. FTVS UK

PaedDr. Oldřich Tuž, abs. FTVS UK

Tuž

Mgr. Zdeněk Krpata, abs. FTVS UK

Zuzana Divišová

zuzana_divisova.jpg, 11 kB

Mgr. Jiří Bartošík, Dis., abs. FTVS UK

bartosik.jpg, 2 kB