Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha 

Cvičitel Nordic Walkingu  Masér  Cvičitel lyžování 

 Intenzívní pobytový kurz pro Sportovní maséry - PRAHA

s působností pro sportovní rekondiční masáže a odborné regenerační masáže mimo oblast zdravotnictví

NSK odbornost     69-037-M

  

(garantem programu je Mgr. Jiří Bartošík )

 

Akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - Č.j.: MSMT-2732/2023-3

k pořádání rekvalifikačních kurzů a vydávání osvědčení o jejich absolvování pro - odbornost 69-037-M - sportovní masér


Autorizace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - Č.j.: MSMT-32153/2018

pro pořádání kvalifikačních zkoušek a vydávání kvalifikačních osvědčení pro - odbornost 69-037-M - sportovní masér

Termíny a místa konání kurzu:

Pokud máte o kurz zájem, můžete se do něj ihned přihlásit, všechny potřebné informace Vám budou zaslány obratem prostřednictvím emailu nebo poštou.

Objednat kurz

 

  Kurz je organizován intenzivní internátní formou v malé skupině účastníků a koná se na Kubově Huti na Šumavě.

 

Ubytování je zajištěno v objektu našeho Rekvalifikačního a Vzdělávacího Centra - Kubova Huť čp. 11

  

Kurz Vám umožní již za 15 dní získat novou kvalifikaci a současně spojit příjemné s užitečným, neboť máte čas i na další aktivity.

 Výuku probíhá v dopoledním a odpoledním bloku. Zbytek dne mají účastníci pro vlastní studium a nebo další aktivity.

 

Program je určen pro zájemce:Masérský kurz

 

- starší 18 let

- s ukončeným SŠ vzděláním, včetně odborného        s výučním listem

- s velmi dobrým zdravotním stavem                     ( v případě jakého-koli zdravotního oslabení se poraďte se svým lékařem )

 

Rozsah: 152 vyučovacích hodin po 45 minutách presenční formou

 

Absolventi masérského kurzu získají:

 

Absolvent je tímto programem plně připraven k samostatné odborné činnosti, včetně možnosti podnikání s vlastním živnostenským listem bez nutnosti odborného garanta.

 

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou přístupových testů - z teorie masáže a anatomie člověka, dále z ústní a praktické zkoušky.

Rekvalifikační program je koncipován jako semestrální, což předpokládá ukončení kurzu do 6 měsíců od jeho zahájení.

 

Celková cena rekvalifikačního kurzu  činí:           15.900,- Kč

 

Úhradu kurzu proveďte, prosím, na účet 383 110 193 / 0800, vedený u České spořitelny, do 10 dnů od potvrzení přihlášky z naší strany,

- definitivní rezervace vašeho místa v kurzu bude provedena až po připsání vaší úhrady na náš účet.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že v rámci mezibankovního styku mají bankovní ústavy na převod  plateb tři pracovní dny.

 

Zároveň s elektronickým potvrzením o definitivní rezervaci místa v kurzu a ubytování Vám budou poštou odeslány i studijní materiály.

 

Sebou na kurz si přivezte tyto učební texty a pomůcky. Texty a obrázky, jež obdržíte na flash disku si vytiskněte nebo přivezte v notebooku. 
 
V objektu je zaveden internet přes WiFi a účastníci jej mají volně přístupný.
 
Nezbytné je i vhodné masérské oblečení, přezůvky a dvě větší osušky pro použití
při masérské praxi
 
 Při nástupu do kurzu je potřeba doložit:
- kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
- kopii dokladu totožnosti

 

Pro upřesňující informace nás můžete kontaktovat e-mailem: mgrpraha@gmail.com nebo tel: 777 327 490.
 

Termíny a místa konání kurzu:

Pokud máte o kurz zájem, můžete se do něj ihned přihlásit, všechny potřebné informace Vám budou zaslány obratem prostřednictvím emailu nebo poštou.

Objednat kurz