Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha 

Cvičitel Nordic Walkingu  Masér  Cvičitel lyžování 

Nabídka Rekvalifikačního a vzdělávacího centra Praha
Akreditované zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy se statutem autorizované osoby

Co nabízíme:

V tomto pololetí otvíráme tyto rekvalifikační kurzy:

Dále nabízíme vzdělávací semináře:

Všechny výše jmenované rekvalifikační programy byly schváleny odbornou komisí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a získaly tak akreditaci tohoto ministerstva. Tato podmínka, mimo jiné, umožňuje Úřadům Práce podílet se na úhradě ceny a případně i dalších nákladů spojených s absolvováním rekvalifikačního programu. Absolventům kurzu dává Osvědčení o kvalifikaci předpoklad získat Živnostenský list v daném oboru.


Tým vyučujících lektorů se skládá výhradně z vysokoškolsky vzdělaných odborníků a specialistů, kteří garantují kvalitu vzdělávacího programu. Díky tomu získají všichni absolventi veškeré nezbytné teoretické i praktické znalosti a dovednosti, které jim umožní úspěšný rozvoj nové kariéry. Výuka probíhá na specializovaných pracovištích a učebních prostorách v Praze, tak aby měla co nejblíže k praxi.


Každý z účastníků rekvalifikačního programu ZDARMA získá:
učební texty, psací potřeby a poznámkový blok a možnost odborných konzultací nad rámec výuky. Po úspěšném zakončení je automaticky zařazen do Profesního Klubu našeho Rekvalifikačního Centra, což mu přináší okamžitě celou řadu výhod.


Přihlášky a bližší informace v pracovní dny

9 - 19 h na tel: 777 327 490